Cursussen intuïtief ontwikkelen

Cursussen: intuïtief ontwikkelen

 

Intuïtie

 


Er wordt gewerkt met de 13 chakra’s van de kosmische mens.

Chakra’s zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam, verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn vertalen naar het lichaam en geest.

Ze corresponderen met verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft.

Via de chakra’s en het energieveld om je heen (je fijnstoffelijke lichamen ook wel aura genoemd) worden de verschillende levensgebieden in de mens inzichtelijk gemaakt en onderzocht.

 

De intentie in de cursussen is om jouw zijnskwaliteit, jouw ware IK, te bekrachtigen en het in liefde ervaren.

In de lessen is er ruimte voor het delen van ervaringen. Deel 1, 2 en 3  bestaat uit 10 wekelijkse lessen. Deel 4 bestaat uit tien lessen die om de twee weken worden gegeven.


De cursus is geschikt voor mensen die:

- hun intuïtie bewust willen ontwikkelen, inzetten en gebruiken in het dagelijkse leven

- vaak dingen "oppikken en/of " veel voelen" bij of van andere mensen

- fijngevoelig zijn

- met mensen werken

- problemen in relaties met anderen ervaren (bv. op het werk en/of privé)

- meer duidelijkheid in zichzelf willen hebben en hun persoonlijkheid op een liefdevolle manier willen ontwikkelen en bekrachtigen

- hun kracht en talenten willen duiden en ontwikkelen

- inzicht willen krijgen in hoe 'energie' werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en hoe je ermee om kunt gaan in het dagelijkse leven

 

Deel 1

In het 1e deel van de cursus gaan we kijken hoe jij hier op aarde aanwezig bent.

Je wordt je meer bewust van je energieveld om je heen (je aura).

Je krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van de aandacht en over de emotionele en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijks leven vrij te maken van hun lading. Ook krijg je meer inzichten in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde.

 

Na het afronden van deel 1, is de basis gelegd om de cursusblokken 2 en 3 te volgen.     

In de cursusdelen 2 en 3 wordt veel aandacht besteed aan het vrijmaken van vormen van gebonden zijn. Om steeds duidelijker te ervaren, dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn.


We leven in een tijd van snelle ontwikkelingen en zitten middenin de verandering om te groeien van een aarde mens (7 chakra’s), naar een ‘kosmische mens’ (in totaal 13 chakra’s). In de delen 2 en 3 wordt gewerkt met 8 van de 13 chakra’s. Chakra’s zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam. Verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn vertalen naar het lichaam en geest. Chakra’s corresponderen met verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft. Voor deze levensgebieden zijn er procedures ontwikkeld, die erop gericht zijn het specifieke levensgebied te onderzoeken en te verruimen.
Bewust worden van deze levensgebieden en de bijbehorende chakra’s, geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kan zijn in situaties van het dagelijkse leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met relaties, werk en ervaringen om te gaan.

Je wordt je bewuster van je eigen intenties en die van anderen.

 

Deel 2

In deel 2 worden 3 levensgebieden besproken:


Chakra 1 Lichaamsgebied is bij je stuitje.

Levensgebied gaat over leven, wat ook weleens overleven is. Dit is tevens het gebied van het lager telepathisch kanaal, dit gaat

over angst als een waarschuwing. 


Chakra 2 Lichaamsgebied is heiligbeen.
Levensgebied gaat over emoties en seksualiteit als emotie.


Chakra 3 Lichaamsgebied is plexessolar.
Levensgebied gaat over je kracht. (macht/onmacht)

 

Deel 3

In deel 3 worden 5 levensgebieden besproken:

Chakra 5 Lichaamsgebied is hartgebied.
Levensgebied gaat over jouw liefde.


Chakra 6 Lichaamsgebied is thymusklier.
Levensgebied gaat over bewust aanwezig zijn.


Chakra 7 Lichaamsgebied is keel.
Levensgebied gaat over communicatie, creativiteit en individuele expressie.


Chakra 9 Lichaamsgebied is hypofyse (3e oog).
Levensgebied gaat over alle vormen van waarnemen en ‘helder zien’. Dit is tevens het hoger telepathisch kanaal, gaat over telepathische communicatie en geestkracht.


Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel.

Levensgebied gaat over "in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw "helder weten”.

  

Deel 4

In het 4e  deel intuïtief ontwikkelen wordt er gewerkt met specifieke levensgebieden die behoren bij de 5 nieuwe chakra’s die aan het ontwikkelen zijn in de kosmische mens. Niets staat stil, alles verandert en is in beweging. We zijn aan het ontwikkelen van de aarde mens (7 chakra’s), naar de kosmische mens (13 chakra’s). Dat betekent ook dat we andere levensgebieden aan het "ont”wikkelen zijn. In dit deel wordt je bewuster van deze specifieke levensgebieden. Inzicht krijgen over hoe de energie van deze chakra’s werken en hun invloed op het dagelijks leven.

 

Levensgebieden van de chakra’s in deel 4.

Chakra 4 Lichaamsgebied is de plek van de milt.
Levensgebied: deze geeft informatie over je persoonlijkheid en beschermt het lichaam als een filter voor kosmische en astrale invloeden.


Chakra 8 Lichaamsgebied is rand van de schedel.
Levensgebied: deze reguleert en verbind de ontwikkeling en groei van de ziel naar de mens.


Chakra 10 Lichaamsgebied is tussen beide hersenhelften.

Levensgebied: deze heeft te maken met ‘innerlijk schouwen’. Verwerkt het uiterlijke zien naar het innerlijke.  


Chakra 12 Lichaamsgebied is boven het hoofd.
Levensgebied: het vermogen tot transformeren (omvormen), iets kunnen veranderen.


Chakra 13 Lichaamsgebied is boven het hoofd.
Levensgebied: vormgever van de kosmische verbanden, heeft te maken met de overgang van de ene dimensie naar de andere en het vermogen tot hercreatie. 

              

Deze cursus van 10 lessen wordt om de 2 weken gegeven.

 


 


Praktische informatie voor start deel 1:

- vooraf vindt met ieder deelnemer een kennismakingsgesprek plaats

- de cursus intuïtief ontwikkelen deel 1 begint in oktober 2023

- data: volgt, bij voldoende deelnemers

- de lessen beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur

- de kosten voor deel 1 zijn 250 euro

- de cursus wordt gegeven in praktijk 'Jivita', Geawei 20, Augustinusga